Hur tar jag betalt för flytthjälp utan att ha företag?

Brukar vänner, släkt och bekanta fråga dig om hjälp när det är dags att flytta? Då är du troligtvis duktig på att packa, skruva och bära. Varför inte göra din hobby till extrainkomst istället? Du behöver inte ens ha eget företag. Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring ämnet.

Jag ska hjälpa till med en flytt i fem dagar och få 3000 kr för det. Hur gör jag med skatten?

Bästa sättet är att använda tjänster hos https://xn--flyttfirmaistockholmsln-h8b.se/ som innebär att man kan fakturera utan företag. Bland dessa företag kan exempelvis Cool Company, Frilans Finans samt Paidin24 nämnas. Din vän kommer att betala 3000 kr och du får ut ca 1300 kr till bankkontot. För i detta fall dras moms, arbetsgivaravgifter och skatter av precis som om man varit anställd hos en flyttfirma.

Kan jag marknadsföra mig som flyttfirma utan att ha F-skatt?

Det finns ingen lag som anger att enbart företag (F-skatt) får marknadsföra sig med ord som ”flyttfirma” eller ”flyttföretag”. Däremot rekommenderas det inte. I guider från försäkringsbolag och kvällstidningar nämns alltid att man enbart ska anlita en flyttfirma som har F-skatt. I annat fall är risken att det är ett oseriöst företag som genomför svartarbete.

Vilka försäkringar täcker om jag hjälper till som privatperson?

Om du hjälper en kompis att flytta så täcker hemförsäkringen för eventuella olyckor som skadar kompisens egendom. Men det gäller enbart om du hjälper till som privatperson – inte som företag.

Skulle du agera flyttfirma åt din vän (du tar betalt för tjänsten) kan försäkringsbolaget ange att någon ersättning inte ges. Detta är en av orsakerna till att många hellre väljer att anlita en flyttfirma med ansvarsförsäkring, yrkestillstånd och tydliga avtal.

Kan min vän använda RUT-avdrag om jag jobbar som egenanställd?

Att jobba som egenanställd innebär att man jobbar via faktureringsföretag som nämnts ovan. Man är anställd enbart för ett enskilt uppdrag. De flesta av dessa företag tillåter att kunderna får använda rut-avdrag. Man måste då lämna in alla uppgifter som krävs för att rut-avdraget ska ske på ett korrekt sätt. I detta fall är det mycket viktigt att fakturans totalkostnad delas upp i arbetsmaterial samt arbetskostnad. Detta utifrån att det enbart är arbetskostnaden som man får göra rut-avdrag på.

Kortfattat så går det utmärkt att agera flyttfirma utan att ha företag. Man bör däremot vara uppmärksam på vad som gäller gällande försäkringsfrågor och rut-avdrag.