Hur reklamerar jag en dålig flytt?

Har en tavla gått sönder under flytten eller kom inte den bokade flyttfirman på avtalad tid? Vill du den tjänst som din flyttfirma utfört bör du göra det inom en rimlig period, alltid göra det skriftligt och gärna spara bevis på vad som skett.

Innan ett tjänsteföretag anlitas bör man alltid läsa igenom avtalet gällande vad som gäller kring reklamation. Detta gäller därmed även om du tänker köpa in tjänster från en lokal flyttfirma. Det är mycket lätt att utgå från att allt kommer att flyta på utan problem men man bör istället utgå från andra hållet. Vad händer om denna flyttfirma har sönder något i flytten eller om ni kommer i konflikt kring något annat?

Om något gått sönder

Om något gått sönder bör du både dokumentera detta direkt samt snabbt kontakta företaget. Det är en av orsakerna till att man bör packa upp allt direkt när man kommit på plats på det nya stället. Kontrollera alla saker som eventuellt kan gå sönder under en flytt och detta helst inom ett dygn hos en boka privatflytt med flyttfirma. Ett exempel kan nämligen tas där en flyttfirma kräver att reklamation måste ske inom 24 timmar efter att flytten genomförts.

Det bästa är om denna flyttfirma har en reklamationsblankett som kan laddas hem från hemsidan. Med färdiga blanketter blir det lättare att ange exakt den information som krävs för att några missuppfattningar inte ska uppstå. Ta även kort och beskriv tydligt vad som skett.

Om de kommer för sent eller liknande

Kommer företaget för sent på flyttdagen, uppträder arrogant eller av annan anledning inte sköter sig utifrån vad du förväntar dig? I detta fall bör du först kontakta denna flyttfirma och förklara vad anser att de gjort för fel. Kom även i detta läge med ett förslag gällande kompensation. Kanske vill du ha halva fakturabeloppet avdraget eller någon annan rabatt. Eller handlar det bara om att få en ursäkt från företaget?

Om ni inte kommer överens

Om ni inte kommer överens kan du kontakta ARN och be om deras åsikt i frågan. Du behöver då skriftligt och mycket noga beskriva vad som hänt. De kommer i sin tur att kontakta din flyttfirma för att få deras syn på saken. Utifrån detta drar de en slutsats vem som har rätt i frågan och vad de anser bör vara utfallet. Det är mycket vanligt att företag väljer att följa dessa utlåtanden även om det inte finns någon lag som säger att de måste göra det.