Hög lön och lätt att bli rekryterad som fastighetsförvaltare

På Arbetsförmedlingen.se kan man läsa om en rad olika yrken. Här presenteras yrket utifrån arbetsuppgifter, förmågor som efterfrågas inom branschen, utbildningsvägar samt hur arbetsmarknaden ser ut. Utbildar du dig till fastighetsförvaltare kan du både få hög lön och möta en inte allt för konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Vilka förmågor efterfrågas?

Arbetsförmedlingen listar tre specifika förmågor som efterfrågas som fastighetsförvaltare.

Analytisk förmåga – Att se och analysera fakta och utifrån det kunna ta långsiktiga beslut. Fastighetsförvaltning handlar till stor del om långsiktig planering och beslut som styr detta.

Organisationsförmåga – Som fastighetsförvaltare kan du vara ansvarig för en grupp av människor som jobbar under dig. Detta med allt från servicetekniker till ekonomer. Men det är du som har det övergripande ansvaret och planeringen.

Samarbetsförmåga – En förmåga som verkligen krävs då man inte bara samarbetar med flera olika yrkesgrupper utan även med de hyresgäster som bor i de fastigheter som denna fastighetsförvaltning innefattar.

Arbetsuppgifterna

I korthet ansvarar en fastighetsförvaltare för förvaltningen av fastigheter. Detta gäller både den ekonomiska förvaltningen med administration, bokföring och bokslut samt den tekniska med underhåll och service.

Men arbetsuppgifterna kan vara extremt varierande beroende på hur stor fastigheten är, hur många fastigheter det är samt om personen har ett övergripande ansvar för dess hela fastighetsförvaltning eller är specialist inom en liten del av detta.

Även om fastighetsförvaltning kan delas upp i mängder av underkategorier så är det vanligt att man utgår från de stora huvudkategorierna för rekrytering som just är den ekonomiska förvaltningen och tekniska förvaltningen.

Lönenivå

Med hänvisning till tjänsten Lönesök som SCB erbjuder anger arbetsförmedlingen att genomsnittlig lön för fastighetsförvaltare är 42 900 kr. Detta är då grundat på siffror från 2017 vilket innebär att genomsnittslönen bör ha ökat något sedan dess.

Arbetsmarknaden

Genom att analysera arbetsmarknaden uppdaterar Arbetsförmedlingen årligen hur många jobb som förväntas finnas inom olika branscher och hur många arbetssökande som finns. Med andra ord hur stor konkurrens det kommer vara inom olika yrken.

År 2019 var det ”liten konkurrens” gällande fastighetsförvaltare. Man ansåg även att det på fem års sikt även skulle vara ”liten konkurrens”. Detta då allmänt inom yrket. Det brukar generellt vara större efterfrågan på specialister inom vissa områden.

Utbildning som krävs

Fastighetsförvaltning är ett relativt brett område och de som utbildar sig inom detta kan göra det både på yrkeshögskola eller högskola och universitet. Utbildningen varierar något beroende på vilken inriktning som väljs. Man kan räkna med 2,5 års utbildning för grundläggande kunskaper inom fastighetsförvaltning.