Fördelar med en flyttfirma

Det många förknippar med en fasadtvätt är att fasaden tvättas ren från mossa, alger och mögel. Det handlar alltså om rengöring. Självklart är det en fördel att få det snyggt. Men en tvättning av fasaden har fler fördelar än de estetiska. Detta får du om du beställer en fasadtvätt:

  • Längre livslängd på fasaden

Precis som med allt i hemmet krävs underhåll på fasaden för att den ska få så lång livslängd som möjligt. I detta fall handlar det om att hålla ren den från exempelvis mossa och annat som i längden skapa röta på det trä som fasaden består av.

Detta är även orsaken till att en rekrytering bör genomföras relativt tidigt om man upptäcker exempelvis mögelangrepp. Även om man står ut med det oestetiska så kommer det i längden påverka hållbarhet och livslängd.

  • Minska uppvärmningskostnaden

Att minska uppvärmningskostnaderna är kanske inte den primära orsaken till att tvätta en fasad. Men det är ändå en av fördelarna. Bland annat mossa binder fukt som därmed skapar en sämre isoleringsförmåga av fasaden. Man vill helt enkelt undvika fukt – inte binda den. Genom en fasadtvätt kan mossa och annat material försvinna och ytan blir ren och slät.

  • Får finare fasad

Mögelsporer, missfärgningar, alger… Listan kan göras lång på saker som förstör en fin fasad. Ofta går det att använda en högtryckstvätt för att få bort smuts och lättare angrepp. Är det svårare angrepp kan olika medel behöva användas som är anpassade just för olika slags fasadtvätt.

Ett alternativ är att beställa tjänsten från företag som jobbar med underhåll av fastigheter. Hos dem är just fasadtvätt en av de tjänster hos din flyttfirma som regelbundet beställs av kunder som vill underhålla sin bostad.

Hur mycket det kostar beror på var man har bostaden, hur många sidor av huset som ska tvättas och tvättningens komplexitet.

  • Ger möjlighet till ommålning

Börjar det bli dags att måla om huset? Glöm inte underhållsarbetet vilket är grunden för ett gott resultat. Första steget är just en fasadtvätt. Därmed försvinner sporer, alger och mossa. Nästa steg är att laga eventuella skador på fasaden eller byta ut de partier som behövs. Man bör även skrapa bort eventuella flisor och halvlöst material.

När tvätt och lagning är klar kan man gå över till själva målningen. Så länge som det är utomhus bör alltid en grundfärg först användas (om det inte är slaggfärg). Sedan kan rätt kulör appliceras på fasaden. Är du osäker? Gå till en återförsäljare eller prata med en hantverkare.