Rekrytering

Rekryteringsföretag i Stockholm – svar på de vanligaste frågorna

Rekrytering

Vid rekrytering i Stockholm får den arbetssökande ofta många frågor där det inte finns något svar som anses ”fel” eller ”rätt”. Det kan till exempel vara att de frågor om den sökandes styrkor, svagheter eller personlighet. Det kan också vara rent hypotetiska situationer, där den sökandes lösning på ett påhittat problem faktiskt kan vara avgörande för om denne får jobbet eller inte.

Dessa frågor kan verka harmlösa. Sanningen är dock att de används vid rekrytering för att utröna om den sökande passar för en viss position eller inte. Säger man något som inte stämmer överens med det som intervjuaren vill höra, kommer sannolikheten att få jobbet att minska drastiskt. read more