Fixa ditt tak på ditt hus

Hur tar jag betalt för flytthjälp utan att ha företag?

Brukar vänner, släkt och bekanta fråga dig om hjälp när det är dags att flytta? Då är du troligtvis duktig på att packa, skruva och bära. Varför inte göra din hobby till extrainkomst istället? Du behöver inte ens ha eget företag. Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring ämnet.

Jag ska hjälpa till med en flytt i fem dagar och få 3000 kr för det. Hur gör jag med skatten?

Bästa sättet är att använda tjänster hos https://xn--flyttfirmaistockholmsln-h8b.se/ som innebär att man kan fakturera utan företag. Bland dessa företag kan exempelvis Cool Company, Frilans Finans samt Paidin24 nämnas. Din vän kommer att betala 3000 kr och du får ut ca 1300 kr till bankkontot. För i detta fall dras moms, arbetsgivaravgifter och skatter av precis som om man varit anställd hos en flyttfirma. read more

Hur reklamerar jag en dålig flytt?

Har en tavla gått sönder under flytten eller kom inte den bokade flyttfirman på avtalad tid? Vill du den tjänst som din flyttfirma utfört bör du göra det inom en rimlig period, alltid göra det skriftligt och gärna spara bevis på vad som skett.

Innan ett tjänsteföretag för hjälp med flytt i partille anlitas bör man alltid läsa igenom avtalet gällande vad som gäller kring reklamation. Detta gäller därmed även om du tänker köpa in tjänster från en lokal flyttfirma. Det är mycket lätt att utgå från att allt kommer att flyta på utan problem men man bör istället utgå från andra hållet. Vad händer om denna flyttfirma har sönder något i flytten eller om ni kommer i konflikt kring något annat? read more

Hög lön och lätt att bli rekryterad som fastighetsförvaltare

På Arbetsförmedlingen.se kan man läsa om en rad olika yrken. Här presenteras yrket utifrån arbetsuppgifter, förmågor som efterfrågas inom branschen, utbildningsvägar samt hur arbetsmarknaden ser ut. Utbildar du dig till fastighetsförvaltare kan du både få hög lön och möta en inte allt för konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Vilka förmågor efterfrågas?

Arbetsförmedlingen listar tre specifika förmågor som efterfrågas som fastighetsförvaltare.

Analytisk förmåga – Att se och analysera fakta och utifrån det kunna ta långsiktiga beslut. Fastighetsförvaltning handlar till stor del om långsiktig planering och beslut som styr detta.

Organisationsförmåga – Som fastighetsförvaltare kan du vara ansvarig för en grupp av människor som jobbar under dig. Detta med allt från servicetekniker till ekonomer. Men det är du som har det övergripande ansvaret och planeringen.

Samarbetsförmåga – En förmåga som verkligen krävs då man inte bara samarbetar med flera olika yrkesgrupper utan även med de hyresgäster som bor i de fastigheter som denna fastighetsförvaltning innefattar.Arbetsuppgifterna

I korthet ansvarar en fastighetsförvaltare för förvaltningen av fastigheter. Detta gäller både den ekonomiska förvaltningen med administration, bokföring och bokslut samt den tekniska med underhåll och service.

Men arbetsuppgifterna kan vara extremt varierande beroende på hur stor fastigheten är, hur många fastigheter det är samt om personen har ett övergripande ansvar för dess hela fastighetsförvaltning eller är specialist inom en liten del av detta.

Även om fastighetsförvaltning kan delas upp i mängder av underkategorier så är det vanligt att man utgår från de stora huvudkategorierna för rekrytering som just är den ekonomiska förvaltningen och tekniska förvaltningen.

Lönenivå

Med hänvisning till tjänsten Lönesök som SCB erbjuder anger arbetsförmedlingen att genomsnittlig lön för fastighetsförvaltare är 42 900 kr. Detta är då grundat på siffror från 2017 vilket innebär att genomsnittslönen bör ha ökat något sedan dess.

Arbetsmarknaden

Genom att analysera arbetsmarknaden uppdaterar Arbetsförmedlingen årligen hur många jobb som förväntas finnas inom olika branscher och hur många arbetssökande som finns. Med andra ord hur stor konkurrens det kommer vara inom olika yrken.

År 2019 var det ”liten konkurrens” gällande fastighetsförvaltare. Man ansåg även att det på fem års sikt även skulle vara ”liten konkurrens”. Detta då allmänt inom yrket. Det brukar generellt vara större efterfrågan på specialister inom vissa områden.

Utbildning som krävs

Fastighetsförvaltning är ett relativt brett område och de som utbildar sig inom detta kan göra det både på yrkeshögskola eller högskola och universitet. Utbildningen varierar något beroende på vilken inriktning som väljs. Man kan räkna med 2,5 års utbildning för grundläggande kunskaper inom fastighetsförvaltning.

Takläggare Lär Ut – Så gör du

En fasadtvätt behöver genomföras på alla fasader oavsett material. Det är dessutom ett enkelt och billigt sätt att hålla den ren och fräsch från alger, mögel och annat som trivs att växa i vårt allt mer varma och fuktiga klimat. En fasadtvätt kommer ta bort och motverka mögel och bevara husets kulör, och för den som är noggrann med att hålla fasaden ren kommer huset se nymålat ut betydligt längre än för den som låter bli. Här är några tips på vad som behövs och hur du får tillväga vid en fasadtvätt.

Välj medel
Ska du genomföra en fasadtvätt finns det några olika alternativ på medel du kan använda dig av. Diskmedel och såpa är två bra medel som fungerar utmärkt att tvätta fasaden med. Det räcker att blanda 10–15 droppar med varmt vatten men tänk på att byta ut vattnet ett par gånger under arbetes gång eftersom att det blir smutsigt väldigt fort.

Behövs en tvätt för att få bort grövre smuts så som alger och mögelsvampar så finns det medel att köpa som är avsedda just för detta. Tänk på att använda miljövänliga produkter på din fasad eftersom en stor den av vattnet och medlet kommer rinna ner i marken.

Skrubba och skölja av
För att få rent fasaden ordentligt är det bra att använda en rotborste. Tänk på att skydda händerna när du skrubbar fasaden med starka medel.

När hela fasaden är skrubbad och det är dags att skölja bort medlet så kan du med fördel använda en vanlig vattenslang. Att använda en högtryckstvätt vid en fasadtvätt kan orsaka färgbortfall och skador i träet. Det höga trycket kan även göra att vatten och fukt letar sig in i fasaden, vilket man givetvis vill undvika.

Hur ofta?

Att säga exakt hur ofta en fasadtvätt behöver genomföras är svårt, eftersom det är olika för olika fasader. Olika faktorer så som vilken färgtyp fasaden är målad med och vilken yttre miljö och påverkan den utsätts för påverkar motståndskraften mot mögel och annan smuts. Ett tips är att se över fasaden åtminstone en gång per år, på så vis är det enkelt att se förändringar och därmed avgöra när det är dags att tvätta rent igen.

Att behandla och tvätta bort påväxt och smuts i ett så tidigt stadie som möjligt gör att hela processen blir enklare än om det har grott in under en längre tid.

Att tänka på

Olika medel för fasadtvätt har olika instruktioner. Tvättar du fasaden med diskmedel eller såpa bör du noggrant spola eller torka bort allt medel men använder du ett alg- och mögelmedel ska medlet inte spolas bort.
Det finns även olika restriktioner för olika färger. Är ditt hus sedan tidigare målat med till exempel en Falu rödfärg så ska du inte använda några medel alls, utan satsa istället på att torrborsta fasaden.

Att genomföra en fasadtvätt med jämna mellanrum kommer hålla fasaden på ditt hus i ett bra skick. Du undviker mögel och dessutom bevaras färgen samtidigt som den fräschas upp, och din fasad ser näst intill helt nymålad ut.